Membrii biroului de conducere 2020-2021

Biroul de Conducere al LSFT este acea ”părticică ” a organizației, fără de care aceasta nu ar funcționa la standardele necesare și al cărui obiectiv principal este să fie unitar, pentru ca întreaga echipă să-și dirijeze pasiunea pentru voluntariat într-un singur sens.

Președinte

Coordonează Biroul de Conducere și Consiliul de Conducere, monitorizează toate activitățile în care se implică membrii LSFT și reprezintă organizația în activitățile desfășurate, în toate structurile de tineret și la întâlnirile oficiale.
Cuvânt cheie: Lider

Vicepreședinte externe

Monitorizează activitățile externe și de reprezentare în care se implică membrii LSFT, reprezintă LSFT în activitățile organizației la nivel local, național și internațional, promovându-i imaginea.
Cuvânt cheie: Contact

Vicepreședinte interne

Monitorizează activitățile interne și proiectele în care se implică LSFT, colaborează cu toate structurile de tineret din care LSFT face parte în vederea facilitării desfășurării proiectelor, asigurând dezvoltarea brandului "LSFT".
Cuvânt cheie: Interacțiune

Vicepreședinte financiar

Este responsabil de gestiunea situației materiale a LSFT, stabilește și menține diverse contacte interne/externe și asigură dezvoltarea organizațională a LSFT.
Cuvânt cheie: Responsabilitate

Secretar general

Asigură logistica pentru buna desfășurare a ședințelor Biroului de Conducere, Consiliului de Conducere și a ședințelor de Adunare Generală a LSFT și păstrează în ordine actele organizației, ținând evidența documentelor oficiale ale LSFT.
Cuvânt cheie: Punctualitate

COORDONATOR EDUCAȚIONAL

Realizează campanii de informare pentru diferite grupuri țintă cu privire la diferite subiecte cu caracter informativ, coordonând voluntarii pentru o bună desfășurare a acestora.
Cuvânt cheie : Informare

COORDONATOR SĂNĂTATE PUBLICĂ

Coordonator Sănătate Publică Coordonează activitatea voluntarilor din cadrul Departamentului, monitorizând și evaluând implementarea și impactul campaniilor desfășurate.
Cuvânt cheie: Actualitate

COORDONATOR RESURSE UMANE

Coordonator Resurse Umane Este responsabil de buna desfășurare a activității fiecărui departament, monitorizând activitatea voluntarilor și realizează strategii pentru ca aceștia să fie mereu motivați.
Cuvânt cheie: Empatie

COORDONATOR RELAȚII PUBLICE

Asigură comunicarea și este responsabil de imaginea LSFT în raport cu publicul, promovează imaginea LSFT, dezvoltând strategii pentru a îmbunătăți percepția publică despre LSFT.
Cuvânt cheie: Creativitate

COORDONATOR
iT & dESIGN

Coordonator IT&Design Realizează și editează materiale (postere, afișe, diplome, invitații, ecusoane, etc.) în scopul promovării LSFT și a proiectelor acesteia. De asemenea acesta se ocupă cu gestiunea site-ului asociației.
Cuvânt cheie: Inventivitate

COORDONATOR INTERFARMA

Asigură buna desfășurare a proiectului "Interfarma" pe toata durata sa, colaborând cu Vicepreședintele Financiar pentru găsirea de parteneri și sponsori ai proiectului.
Cuvinte cheie: Bun organizator

coordonator SEP

Coordonatorul "Student Exchange Program" are responsabilitatea ca acesta să se desfășoare în cele mai bune condiții, ocupându-se de toate detaliile, astfel încât participanții străini să aibă parte de cea mai inedită perioadă de practică din viața lor.
Cuvânt cheie: comunicare

BC 2020-2021
"If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together." – African Proverb